Περιήγηση: Η μάνα του καλοκαιριού

Πεζογραφία
Μάνα

Επι­μέ­λεια: ofisofi // …Πρωί – πρωί μπλο­κα­ρι­σμέ­νο το χωριό απ’ τους Γερ­μα­νούς και τα τσι­ρά­κια τους. Απ’ το σταθ­μό στη…