Περιήγηση: Η Μάχη της Κρήτης

Ιστορία
Χρυσή Αυγή: Ήρωες οι ναζί εισβολείς, αφελείς και εκτελεστές αιχμαλώτων οι Κρητικοί (αποκαλυπτικό έγραφο)

Άλλο ένα δείγ­μα της θρα­συ­δει­λί­ας των ναζι­στών της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή είναι η προ­σχη­μα­τι­κή δια­γρα­φή του βου­λευ­τή τους Μπαρμπαρούση,…