Περιήγηση: Η Σονάτα του Σεληνόφωτος

Εκδηλώσεις
«Η Σονάτα του Σεληνόφωτος» επιστρέφει

Μετά το Δου­βλί­νο και το Παρί­σι, το αρι­στουρ­γη­μα­τι­κό έργο του Γιάν­νη Ρίτσου «Η Σονά­τα του Σελη­νό­φω­τος», σε σκη­νο­θε­σία Μάριου Ιορ­δά­νου, έρχε­ται στο θέα­τρο «Αλκμή­νη» από το Σάβ­βα­το 27…