Περιήγηση: Η Ώρα του Διαβόλου

Θέατρο
«Η Ωρα του Διαβόλου»: Απόπειρα λογοκρισίας θεατρικού έργου από Ναζί χρυσαυγίτες και σκοταδιστές

Μήνυ­ση κατά των συντε­λε­στών της παρά­στα­σης «Η Ώρα του Δια­βό­λου» (που παί­ζε­ται την περί­ο­δο αυτή στη Θεσ­σα­λο­νί­κη) κατέ­θε­σαν βου­λευ­τές της…