Περιήγηση: Η Ώρα των Φούρνων

Κινηματογράφος
Ταινίες Πρώτης Προβολής: “Τα Φανταστικά Ζώα” της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και το ηπειρώτικο “Ενθύμιον”

Έπει­τα από ένα ακό­μη κατα­στρο­φι­κό επτα­ή­με­ρο, κατά το οποίο τα εισι­τή­ρια έπια­σαν κυριο­λε­κτι­κά πάτο, συνε­χί­ζε­ται το ιδιό­τυ­πο φετι­νό φεστι­βάλ ντοκιμαντέρ,…