Περιήγηση: Θάνατος Μαραντόνα

Επικαιρότητα
Θάνατος Ντ. Μαραντόνα: Οκτώ επαγγελματίες υγείας στο σκαμνί για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Οκτώ επαγ­γελ­μα­τί­ες υγεί­ας θα δικα­στούν στην Αργε­ντι­νή για ανθρω­πο­κτο­νία από πρό­θε­ση, στο κλεί­σι­μο της «αυλαί­ας» της έρευ­νας για τον θάνατο…

Αθλητικά
Ο Μαραντόνα είχε έναν αργό και γεμάτο αγωνία θάνατο — «Πέθαινε» επί 12 ώρες (Πόρισμα)

Βασα­νι­στι­κός ήταν ο θάνα­τος του Ντιέ­γκο Μαρα­ντό­να, όπως προ­κύ­πτει από το πόρι­σμα των εμπει­ρο­γνω­μό­νων, που διε­ρευ­νούν τις συν­θή­κες κάτω από…