Περιήγηση: Θάνατος Φιντέλ Κάστρο

Απόψεις
Διγλωσσίας το ανάγνωσμα

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Παρα­θέ­του­με τις δηλώ­σεις του πρω­θυ­πουρ­γού Α.Τσίπρα και του ευρω­βου­λευ­τή του ΣΥΡΙΖΑ Κ. Χρυ­σό­γο­νου σχε­τι­κά με…

Βίντεο
Η Ιστορική ομιλία του Φιντέλ Κάστρο στα Ηνωμένα Έθνη για τα ανθρώπινα δικαιώματα (υποτιτλισμένο βίντεο)

«Συχνά ανα­φέ­ρο­νται τα Ανθρώ­πι­να Δικαιώ­μα­τα, αλλά πρέ­πει επί­σης να ακου­στούν τα Δικαιώ­μα­τα της Ανθρω­πό­τη­τας. Για­τί κάποιοι άνθρω­ποι εξα­να­γκά­στη­καν να περπατούν…