Περιήγηση: Θάσος

Κοινωνία
Δραματική η κατάσταση στη Θάσο λόγω της κακοκαιρίας — Ανακοίνωση της Τομεακής Επιτροπής του ΚΚΕ

Δρα­μα­τι­κή είναι η κατά­στα­ση σε πολ­λές περιο­χές της νότιας Θάσου όπου λόγω της συνε­χι­ζό­με­νης και έντο­νης βρο­χό­πτω­σης τα δυο τελευταία…