Περιήγηση: Θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ

Θέατρο
ΣΕΗ-ΠΜΣ: Η Τέχνη και η πρόοδος φτάνουν να βρίσκονται με το πιστόλι στον κρόταφο

Tην αμέ­ρι­στη συμπα­ρά­στα­σή τους στους συντε­λε­στές της παρά­στα­σης «Jesus Christ Superstar» απέ­να­ντι «στις σκο­τα­δι­στι­κές και αντι­δρα­στι­κές αντι­λή­ψεις με τις οποί­ες βρί­σκο­νται αντιμέτωποι…

Θέατρο
Μήνυση του Μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ κατά των συντελεστών της παράστασης παράσταση «Jesus Christ Superstar»

Μήνυ­ση κατά των συντε­λε­στών της παρά­στα­σης «Jesus Christ Superstar» κατέ­θε­σε  ο Μητρο­πο­λί­της Κυθή­ρων Σερα­φείμ, η οποία αφο­ρά την παρα­βί­α­ση των…