Περιήγηση: θέατρο

Θέατρο
«Ρινόκερος»: Αποχώρησε ο πρωταγωνιστής από την παράσταση, αρνούμενος να παίζει μόνο για εμβολιασμένους

Ποι­κίλ­λες αντι­δρά­σεις έχει προ­κα­λέ­σει η από­φα­ση του ηθο­ποιού Άρη Σερ­βε­τά­λη να απο­χω­ρή­σει από την θεα­τρι­κή παρά­στα­ση «Ρινό­κε­ρος» δια­φω­νώ­ντας με τα…