Περιήγηση: θέατρο

Πολιτισμός
Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών: Πρόταση για άμεση σύγκληση Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΗ με αφορμή τις πρόσφατες καταγγελίες

Συνε­δρί­α­σε χτες Παρα­σκευή το ΔΣ του Σωμα­τεί­ου Ελλή­νων Ηθο­ποιών, με αφορ­μή καταγ­γε­λί­ες ηθο­ποιών που έχουν δει το φως της δημο­σιό­τη­τας. Η…

Θέατρο
Ο Κώστας Καζάκος για το θέατρο την περίοδο της δικτατορίας και το «Το μεγάλο μας τσίρκο» — Η ημέρα του Πολυτεχνείου

Η λογο­κρι­σία γενι­κά, αλλά και ειδι­κά στο θέα­τρο, ήταν στην ημε­ρή­σια διά­τα­ξη κατά τη διάρ­κεια της χού­ντας των συνταγ­μα­ταρ­χών. Από…

Θέατρο
Βασίλης Διαμαντόπουλος:  Μεγάλος εργάτης του θεάτρου και του κινηματογράφου, ανήσυχος και αγωνιζόμενος άνθρωπος, σεμνός κομμουνιστής

Ο Βασί­λης Δια­μα­ντό­που­λος γεν­νή­θη­κε το 1920 στον Πει­ραιά. Σπού­δα­σε αρχι­κά στη δρα­μα­τι­κή σχο­λή του Εθνι­κού Θεά­τρου, αλλά ανα­ζη­τώ­ντας το και­νού­ριο, μόλις ο Κάρο­λος Κουν δημιούργησε…

Θέατρο
«Η Ωρα του Διαβόλου»: Απόπειρα λογοκρισίας θεατρικού έργου από Ναζί χρυσαυγίτες και σκοταδιστές

Μήνυ­ση κατά των συντε­λε­στών της παρά­στα­σης «Η Ώρα του Δια­βό­λου» (που παί­ζε­ται την περί­ο­δο αυτή στη Θεσ­σα­λο­νί­κη) κατέ­θε­σαν βου­λευ­τές της…

Θέατρο
Μαρξιστές και τραγωδία

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Το παρα­κά­τω άρθρο το «αλιεύ­σα­με»  από τον ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ  (7/8/1977) και περιέ­χει σημα­ντι­κές επι­ση­μάν­σεις για το όλο…

Θέατρο
«Θέατρο και Δημοκρατία»: Μία ενδιαφέρουσα θεωρητική παρέμβαση του Βασίλη Ρώτα στα 1977

Λίγους μήνες πριν από τον θάνα­το του στον «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» στις 6/3/1977 δημο­σιεύ­τη­καν εκτε­νή απο­σπά­σμα­τα από εισή­γη­ση του Βασί­λη Ρώτα σε σεμι­νά­ριο του Κέντρου Μαρ­ξι­στι­κών Ερευ­νών (ΚΜΕ) στις 28/2/1977 με τίτλο «Θέα­τρο και Δημοκρατία»

Κινηματογράφος
«Οι μέρες της κομμούνας» για 14 ημέρες στην Αλκυονίδα

Η NEW STAR και η Rbb media παρου­σιά­ζουν  για πρώ­τη φορά στην Ελλά­δα το αρι­στούρ­γη­μα του ΜΠΕΡΤΟΛΤ ΜΠΡΕΧΤ «ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΑΣ» όπως κινη­μα­το­γρα­φή­θη­κε τον Απρί­λιο του 1966, στο  BERLINER…