Περιήγηση: Θέματα Νέα Ελληνικά

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Μήνυμα του Δ. Κουτσούμπα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις «Καλή επιτυχία, καλή δύναμη: Τις πιο όμορφες μέρες σας δεν τις έχετε ζήσει ακόμη» (VIDEO)

Σε μήνυ­μά του προς τους νέους και τις νέες για την έναρ­ξη των πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων ο ΓΓ της ΚΕ του…

Παιδεία
Πανελλήνιες: Για τις μορφές και τα οφέλη του εθελοντισμού κλήθηκαν να γράψουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Τα οφέ­λη που μπο­ρεί να απο­κο­μί­σει ένας νέος μέσα από την εθε­λο­ντι­κή εργα­σία πραγ­μα­τεύ­ε­ται το κεί­με­νο στο οποίο εξε­τά­στη­καν σήμερα,…

Παιδεία
Πανελλήνιες Εξετάσεις: Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις στα Νέα Ελληνικά

Πανελ­λή­νιες Εξε­τά­σεις: Στα Νέα Ελλη­νι­κά, μάθη­μα Γενι­κής Παι­δεί­ας, εξε­τά­ζο­νται σήμε­ρα οι υπο­ψή­φιοι των Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων (ΕΠΑΛ). ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ…

Επικαιρότητα
Πανελλήνιες Εξετάσεις: Δείτε τα θέματα στα Νέα Ελληνικά

Πανελ­λή­νιες Εξε­τά­σεις: Στα Νέα Ελλη­νι­κά, μάθη­μα Γενι­κής Παι­δεί­ας, εξε­τά­ζο­νται σήμε­ρα οι υπο­ψή­φιοι των Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων (ΕΠΑΛ) ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Αύριο,…