Περιήγηση: Θέσεις ΚΕ ΚΚΕ για το 21ο Συνέδριο

Επικαιρότητα
Γιατί επισημαίνεται η καθοριστική σημασία της ιδεολογικής – μορφωτικής δουλειάς στις ΚΟ; Πάντα δεν ήταν αυτό καθήκον «πρώτης γραμμής»;

Γιατί δίνεται τέτοια έμφαση στη σημασία της ιδεολογικής – μορφωτικής δουλειάς στις Κομματικές Οργανώσεις; Η ΚΕ στις Θέσεις για το…