Περιήγηση: Θήβα

Κοινωνία
ΚΚΕ: Ανάγκη άμεσης λήψης των απαραίτητων μέτρων αντισεισμικής θωράκισης στη Θήβα

Το θέμα της αντι­σει­σμι­κής θωρά­κι­σης της Θήβας, στο πλαί­σιο της έντο­νης σει­σμι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας που σημειώ­νε­ται στην περιο­χή, ανα­δει­κνύ­ουν εκ νέου,…

Επικαιρότητα
Σεισμός τώρα: Τριάντα μικροσεισμοί στη Θήβα — Καθησυχαστικός ο Ευθ. Λέκκας

Σει­σμός τώρα:  Σει­σμι­κή δόνη­ση 4,3 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ σημειώ­θη­κε στις 03:00 σε από­στα­ση 2 χιλιο­μέ­τρων βόρεια-βορειο­α­να­το­λι­κά της Θήβας, ανακοίνωσε…

Επικαιρότητα
Ισχυρή σύσταση για μέτρα αυτοπροστασίας από Covid — 19 σε οικισμούς του δήμου Θηβαίων και του δήμου Χαλκιδέων

Ισχυ­ρή σύστα­ση στους κατοί­κους των οικι­σμών Μου­ρί­κι, Πλα­τα­νά­κια, Ύπα­το και Λου­τού­φι του Δήμου Θηβαί­ων της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Βοιω­τί­ας και Λουκίσσια…