Περιήγηση: Θαλασσαιμικοί

Κοινωνία
Οι θαλασσαιμικοί ανησυχούν ότι τα μέτρα θα επιφέρουν μείωση της προσέλευσης αιμοδοτών

Την ανη­συ­χία του ότι τα νέα περιο­ρι­στι­κά μέτρα θα επι­φέ­ρουν μεί­ω­ση της προ­σέ­λευ­σης των αιμο­δο­τών, με συνέ­πεια να αντι­με­τω­πί­σουν πρόβλημα…