Περιήγηση: Θανάσης Αλεξίου

Κοινωνία
Από την ψυχανάλυση του Έλληνα οδηγού στην πολιτική οικονομία των οδικών ατυχημάτων

Γράφει ο Θανάσης Αλεξίου // Όταν θέλουμε να εξηγήσουμε κοινωνικά φαινόμενα, όπως τα οδικά ατυχήματα, οφείλουμε να τα αντιμετωπίζουμε «ουδέτερα», ως γεγονότα, που σε μεγάλο βαθμό είναι ανεξάρτητα από τη θέληση και τις προθέσεις μας.

Κοινωνία
Η κοινωνική και πολιτική μετάλλαξη μιας εργατικής κοινότητας

Γράφει ο Θανάσης Αλεξίου
Υπάρχουν δύο τρόποι εξήγησης των κοινωνικών πραγμάτων. Ένας που βλέπει την κοινωνία ως άθροισμα ατόμων και διαπερνά την κυρίαρχη ιδεολογία (ατομικισμός) και ένας άλλος που βλέπει την κοινωνία ως σύστημα κοινωνικών σχέσεων.