Περιήγηση: Θανάσης Αυγερινός

Επικαιρότητα
Ποιο Ντονμπάς; Ποιοι άμαχοι; Όταν η Σοφία Βούλτεψη αμφισβητεί μέχρι και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ!

Μπο­ρεί το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ να έχει κάνει εκτε­νή ανα­φο­ρά στους αμά­χους νεκρούς του ουκρα­νι­κού καθε­στώ­τος στο Ντον­μπάς, όμως…