Περιήγηση: Θανάσης Καμπαγιάννης

Κοινωνία
Σχόλιο των δικηγόρων της οικογένειας του 18χρονου Ρομά για τις δηλώσεις Θεοδωρικάκου

Οι σημε­ρι­νές ανα­κοι­νώ­σει Θεο­δω­ρι­κά­κου «όχι μόνο δεν ανα­γνω­ρί­ζουν αυτό το φιά­σκο, αλλά του­να­ντί­ον το συγκα­λύ­πτουν και το νομι­μο­ποιούν» επι­ση­μαί­νουν σε…

Επικαιρότητα
Έφεση για τις χαμηλές ποινές που επέβαλε το δικαστήριο της Χρυσής Αυγής, ζητούν οι συνήγοροι των Αιγύπτιων ψαράδων

Aίτη­μα προ­κει­μέ­νου να ασκή­σει έφε­ση κατά του σκέ­λους της από­φα­σης της Χρυ­σής Αυγής που αφο­ρά τις ποι­νές που επι­βλή­θη­καν για…

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: Πιθανά αύριο η απόφαση — Επικοινωνιακές στρακατούκες σήμερα

Για αύριο το πρωί δια­κό­πη­κε η συνε­δρί­α­ση, με την ολο­κλή­ρω­ση των δευ­τε­ρο­λο­γιών της υπε­ρά­σπι­σης για το ανα­σταλ­τι­κό απο­τέ­λε­σμα της έφεσης.…

Επικαιρότητα
Δικαίωσε τον τίτλο της: Εισαγγελέας υπεράσπισης της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης — Σχόλιο του Θ. Καμπαγιάννη

Δικαί­ω­σε τον τίτλο της: Εισαγ­γε­λέ­ας υπε­ρά­σπι­σης της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης. Ανα­στο­λή για όλους πλην του Ρου­πα­κιά. Πρό­τα­ση-όνει­δος για την Εισαγγελία…

Επικαιρότητα
Δικηγόροι Αιγύπτιων αλιεργατών: Απαράδεκτο αν δοθεί αναστολή στους επίδοξους δολοφόνους

Σε εκτε­νή κοι­νή τους δήλω­ση, οι τρεις δικη­γό­ροι προ­σθέ­τουν ότι «θα είναι απα­ρά­δε­κτο» αν δοθεί ανα­στο­λή στους επί­δο­ξους δολο­φό­νους του…

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής — Θανάσης Καμπαγιάννης: «Δεν επιβλήθηκαν οι αυστηρότερες ποινές στους χρυσαυγίτες»

Με ανάρ­τη­σή του στο Facebook, o δικη­γό­ρος πολι­τι­κής αγω­γής στη Δίκη της Χρυ­σής Αυγής Θανά­σης Καμπα­γιάν­νης σημειώ­νει: «Οι ποι­νές των…