Περιήγηση: Θανάσης Κοκονάς

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Θ. Κοκονάς: Οι μαθητές είναι θύματα της επιμονής του υπουργείου Παιδείας να εφαρμόσει την Τράπεζα Θεμάτων (VIDEO)

Οι μαθη­τές μετα­τρέ­πο­νται σε θύμα­τα της επι­μο­νής του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας να γίνουν οι εξε­τά­σεις μόνο μέσω της Τρά­πε­ζας Θεμά­των, σημείωσε…

Επικαιρότητα
Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου: Εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο Θανάσης Κοκονάς

Ο Θανά­σης Κοκο­νάς θα είναι εκ νέου υπο­ψή­φιος Δήμαρ­χος με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» στο Δήμο Κορ­δε­λιού Ευό­σμου όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε χτες…

Κοινωνία
Κεντρική Μακεδονία: Εκρηκτική η κατάσταση στη σχολική στέγη — Σήμα κινδύνου από την Ομοσπονδία Γονέων

Την επι­κίν­δυ­νη κατά­στα­ση στην οποία βρί­σκο­νται τα σχο­λι­κά κτί­ρια στους δήμους της Θεσ­σα­λο­νί­κης και απο­δει­κνύ­ουν ότι τα σχο­λεία, όπου καθημερινά…

Πολιτική
Εκλογές 2023: Οι υποψήφιοι βουλευτές του ΚΚΕ στην Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης

Οι υπο­ψή­φιοι βου­λευ­τές στα ψηφο­δέλ­τια του ΚΚΕ στις δύο εκλο­γι­κές περι­φέ­ρειες της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Επι­κε­φα­λής του ψηφο­δελ­τί­ου της Α’ εκλο­γι­κής περιφέρειας…

Επικαιρότητα
«Θα σε σπρώξω αν έρθεις κοντά μου»: Προκλητική συμπεριφορά αστυνομικών έξω από το ΕΠΑΛ Σταυρούπολης (VIDEO)

Την άκρως προ­κλη­τι­κή στά­ση των αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων συνά­ντη­σαν εκπρό­σω­ποι συλ­λό­γων γονέ­ων και συν­δι­κα­λι­στές που βρέ­θη­καν σήμε­ρα έξω από το 1ο-2ο…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση καταδίκης της επίθεσης φασιστοειδών σε προσφυγόπουλο (ΦΩΤΟ)

Με μία μαχη­τι­κή και μαζι­κή πορεία, ο λαός της Θεσ­σα­λο­νί­κης, εκπαι­δευ­τι­κοί, γονείς, μαθη­τές μαζι­κοί φορείς και σύλ­λο­γοι φοι­τη­τών κατα­δί­κα­σαν την…

Συνεντεύξεις
Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου: Κύριε Κοκονά, ποιες είναι οι προτεραιότητές σας εφόσον εκλεγείτε δήμαρχος;

Ερώ­τη­ση: Ποια είναι τα άμε­σα σχέ­διά σας εφό­σον εκλε­γεί­τε δήμαρ­χος; Κοκο­νάς Θανά­σης “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Κορ­δε­λιού — Ευό­σμου”: Θα γίνουν παρεμ­βά­σεις του…

Κοινωνία
Συνέντευξη με την «άπλυτη κομμουνίστρια» και «εθνομηδενίστρια» που διεγράφη (!) από ΔΣ Συλλόγου Γονέων και επιχαίρουν οι ναζί

Μιλή­σα­με στην ραδιο­φω­νι­κή μας εκπο­μπή Ατέ­χνως, στην  ERT Open 106,7, με την κ. Κατε­ρί­να Καστρί­δου , μέλος του ΔΣ του Συλ­λό­γου Γονέων…