Περιήγηση: Θανάσης Κοτιάλης

Ματιές στην Επικαιρότητα
«Σα δε ντρέπονται» — Σχόλιο για τις ελληνικές αντιδράσεις για την ψηφοφορία στην ΠΓΔΜ

Στο θέμα με τις ελλη­νι­κές αντι­δρά­σεις («Ντρέ­πε­ται» ο Καμ­μέ­νος — Περή­φα­νος ο Τζα­να­κό­που­λος) για την υπερ­ψή­φι­ση της πρό­τα­σης  για την…