Περιήγηση: Θανάσης Παπαρήγας

Ιστορία
Φωτογραφική ματιά στην Ιστορία — 17 Ιουλίου 1936: Ισπανικός εμφύλιος / Ο πόλεμος — εργαστήριο

Ισπα­νία 1936–1939: Ο πόλε­μος-εργα­στή­ριο Ο Εμφύ­λιος Πόλε­μος της Ισπα­νί­ας είναι ένα από τα γεγο­νό­τα που σημά­δε­ψαν την πορεία των “συμ­μα­χο­α­ντι­μα­χιών” στο…