Περιήγηση: Θανάσης Παπαχρηστόπουλος

Πολιτική
ΑΝΕΛ: Διαγράφτηκε ο Παπαχρηστόπουλος — Διαλύθηκε η Κοινοβουλευτική Ομάδα

Με από­φα­ση του προ­έ­δρου των Ανε­ξάρ­τη­των Ελλή­νων Πάνου Καμ­μέ­νου, ο βου­λευ­τής Β’ Αθη­νών Θανά­σης Παπα­χρι­στό­που­λος δια­γρά­φε­ται από την Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομάδα…

Επικαιρότητα
Μια παραίτηση που αναβλήθηκε — Παραμένει στην ΚΟ των ΑΝΕΛ ο Παπαχρηστόπουλος

ΑΝΑΤΡΟΠΗ: Παρα­μέ­νει στην Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα των ΑΝΕΛ ο Παπα­χρη­στό­που­λος. Όπως δήλω­σε θα παραι­τη­θεί μόλις ψηφι­στεί (την επό­με­νη βδο­μά­δα) το πρωτόκολλο…