Περιήγηση: Θανάσης Παφίλης κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΚΚΕ

Επικαιρότητα
Θ. Παφίλης: Το δίλημμα είναι σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα και όχι περισσότερο ή λιγότερο νηστικός (VIDEO)

Σοσια­λι­σμός ή βαρ­βα­ρό­τη­τα είναι το δίλημ­μα και όχι περισ­σό­τε­ρο ή λιγό­τε­ρο νηστι­κός, τόνι­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Θανά­σης Παφίλης…