Περιήγηση: Θανατική Ποινή

Ιστορία
5 Γενάρη 1972: Ένα φρικιαστικό έγκλημα και η τελευταία εκτέλεση (του δράστη) στην Ελλάδα

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Επρό­κει­το για ένα φρι­κα­στι­κό έγκλη­μα που συγκλό­νι­σε τότε την Χου­ντο­κρα­τού­με­νη Ελλά­δα, αλλά πήρε και διε­θνείς δια­στά­σεις, ενώ…

Επικαιρότητα
Παραλήρημα Βελόπουλου: Ζητάει επαναφορά της θανατικής ποινής και νομιμοποίηση της… οπλοκατοχής!

Σε άλλο ένα απί­στευ­το παρα­λή­ρη­μα επι­δό­θη­κε ο πρό­ε­δρος του ακρο­δε­ξιού κόμ­μα­τος «Ελλη­νι­κή Λύση» Κυριά­κος Βελό­που­λος, τασ­σό­με­νος υπέρ της οπλο­κα­το­χής, της…

Διεθνή
ΗΠΑ: Με υπογραφή Τραμπ εκτελέστηκε Αφροαμερικανός θανατοποινίτης

Άλλος ένας θανα­το­ποι­νί­της εκτε­λέ­στη­κε στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες με από­φα­ση της ομο­σπον­δια­κής κυβέρ­νη­σης, λίγες μόλις εβδο­μά­δες πριν την λήξη της προεδρικής…