Περιήγηση: Θεματοφύλακες του Συντάγματος

Επικαιρότητα
Έβρος: Επανεμφανίστηκαν τα φασιστοειδή που αυτοαποκαλούνται «Θεματοφύλακες του Συντάγματος»

Νέα εμφά­νι­ση έκα­ναν αυτή τη φορά στον Έβρο άτο­μα της ακρο­δε­ξιάς ομά­δας που αυτο­α­πο­κα­λεί­ται Θεμα­το­φύ­λα­κες του Συντάγ­μα­τος. Περί­που 10 από…

Κοινωνία
«Θεματοφύλακες» του… φασισμού: Προτροπές ακόμα και σε δολοφονίες με «κείμενο υπογραφών»!

Νέα στοι­χεία σχε­τι­κά με τους λεγό­με­νους «θεμα­το­φύ­λα­κες», τις ακρο­δε­ξιές ομά­δες που προ­πα­γαν­δί­ζουν ενά­ντια στους εμβο­λια­σμούς, έρχο­νται στη δημο­σιό­τη­τα. Σύμ­φω­να με…

Επικαιρότητα
«Θεματοφύλακες του Συντάγματος»: Προσαγωγές και κατασχέσεις από την ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη

Στο επί­κε­ντρο αστυ­νο­μι­κής έρευ­νας βρέ­θη­κε αγρό­κτη­μα στο Σχο­λά­ρι, έξω από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, για τη δρά­ση της αυτο­α­πο­κα­λού­με­νης ομά­δας φασι­στοει­δών «Θεμα­το­φύ­λα­κες…

Κοινωνία
Γυναικοκτόνος ο «Θεματοφύλακες του Συντάγματος» Λέσβου — Έσφαξε τη γυναίκα του με κουζινομάχαιrο και όμως είναι εκτός φυλακής!!!

​Το ποιον όσων συγκρο­τούν την αυτο­α­πο­κα­λού­με­νη ομά­δα «Θεμα­το­φύ­λα­κες του Συντάγ­μα­τος», δεν εκπλήσ­σει πλέ­ον. Από «ορφα­νά» της Χρυ­σής Αυγής και οπα­δούς του…

Κοινωνία
Εισαγγελική έρευνα για τη δράση για τους αυτοαποκαλούμενους “Θεματοφύλακες του Συντάγματος”

Ενδε­χό­με­νη δρά­ση της ομά­δας που αυτο­α­πο­κα­λεί­ται “Θεμα­το­φύ­λα­κες του Συντάγ­μα­τος” στην Αθή­να ανα­ζη­τά η Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών, η οποία ξεκί­νη­σε μεγά­λη έρευνα…

Κοινωνία
Αιγίνιο: Προθεσμία για τη Δευτέρα πήραν οι «θεματοφύλακες του φασισμού»: Τραμπουκισμοί, τάγματα εφόδου και συνωμοσίες

Υπό κρά­τη­ση θα παρα­μεί­νουν μέχρι τη Δευ­τέ­ρα, οπό­τε θα απο­λο­γη­θούν στον Ανα­κρι­τή Κατε­ρί­νης, οι έντε­κα ακρο­δε­ξιοί συλ­λη­φθέ­ντες για την αρπαγή…

Επικαιρότητα
«Θεματοφύλακες του… φασισμού»: Οπαδός του Κασιδιάρη ο απαγωγέας του καθηγητή στο Αιγίνιο

Πλού­σιο «ιστο­ρι­κό» και άρρη­κτες σχέ­σεις με την ακρο­δε­ξιά φαί­νε­ται πως έχει ο επι­κε­φα­λής του τάγ­μα­τος παρά­νοιας ‑των αυτο­α­πο­κα­λού­με­νων «Θεμα­το­φυ­λά­κων του…

Κοινωνία
Αιγίνιο: Για κακουργήματα οι συλληφθέντες ακροδεξιοί — Είχαν προαναγγείλει την επίθεση και στοχοποιήσει εκπαιδευτικούς

Μόνο έκπλη­ξη δεν προ­κά­λε­σε στην τοπι­κή κοι­νω­νία το «ντου» των ακρο­δε­ξιών στο σχο­λι­κό συγκρό­τη­μα του Αιγι­νί­ου όπου και «συνέ­λα­βαν» τον…