Περιήγηση: Θεοφάνια

Λαογραφία
Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες: Θεοφάνη, Θεοφανία, Ιορδάνη, Ιορδάνα, Φώτη, Φανή…

Οι γιορ­τές του Χρι­στια­νι­σμού, είτε οι ειδω­λο­λα­τρι­κές που εκχρι­στια­νί­στη­καν, είτε αυτές που  «γέν­νη­σε» ο ίδιος ο χρι­στια­νι­σμός. απο­τέ­λε­σαν τη βάση…