Περιήγηση: Θεραπεία καρκίνου

Προτεινόμενο
Ελπίδες για θεραπεία του καρκίνου έδωσε δοκιμή «κοκτέιλ» φαρμάκων

Ελπί­δες για θερα­πεία του καρ­κί­νου έδω­σε «κοκτέιλ» φαρ­μά­κων το οποίο εξα­φά­νι­σε όγκους από κεφά­λι. Η δοκιμή-«ορόσημο» του κοκτέιλ ανο­σο­θε­ρα­πευ­τι­κών φαρ­μά­κων έγινε…