Περιήγηση: Θερμίδες

Προτεινόμενο
Μπρόκολο: Στην κατηγορία των πιο υγιεινών λαχανικών, το μπρόκολο έρχεται αναμφισβήτητα πρώτο

Με κατα­γω­γή από την Ιτα­λία, το μπρό­κο­λο ανή­κει στην οικο­γέ­νεια των σταυ­ραν­θών λαχα­νι­κών (στην οποία ανή­κει και το λάχα­νο, το κουνουπίδι…