Περιήγηση: Θεσσαλονίκη 9-11 του Μάη 1936 (οι αγώνες του Λαού)