Περιήγηση: Θεσσαλονίκη

Επικαιρότητα
«Βούλιαξε» πάλι η Θεσσαλονίκη: Αιχμηρή ανακοίνωση της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ

«Τα μεγά­λα παχιά λόγια για τη “Θεσ­σα­λο­νί­κη που αλλά­ζει” με εξω­στρέ­φεια, ανά­πτυ­ξη και έργα βού­λια­ξαν στους πλημ­μυ­ρι­σμέ­νους δρό­μους», ανα­φέ­ρει σε…

Επικαιρότητα
Θεσ/νίκη: Κινητοποίηση αύριο στις 8.30 π.μ. για την απαλλαγή των συλληφθέντων στην απεργία στις 6 Απρίλη

Δικά­ζο­νται αύριο Τετάρ­τη 15 Ιού­νη στα δικα­στή­ρια της Θεσ­σα­λο­νί­κης οι 8 αγω­νι­στές απερ­γοί, οι οποί­οι συνε­λή­φθη­σαν στις 6 Απρί­λη, στο…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη-Πυρκαγιά: Απεγκλωβίστηκαν 44 άτομα — Δύο διασωληνωμένοι στο Παπανικολάου

Σε δεκά­δες απε­γκλω­βι­σμούς ατό­μων προ­χώ­ρη­σαν οι δυνά­μεις της Πυρο­σβε­στι­κής που έσπευ­σαν στο κτί­ριο του Βιο­τε­χνι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης, ενώ, σύμ­φω­να με…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε κτήριο στην πλατεία Αριστοτέλους — Επιχείρηση απομάκρυνσης μαθητών

Πυρ­κα­γιά στο κτή­ριο του Βιο­τε­χνι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης, στην πλα­τεία Αρι­στο­τέ­λους, εκδη­λώ­θη­κε λίγο πριν τις  3 σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι. Η φωτιά…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Μαχητική πορεία κατά της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συμφωνίας

Κινη­το­ποί­η­ση με αίτη­μα την ακύ­ρω­ση της αμυ­ντι­κής συμ­φω­νί­ας Ελλά­δας-ΗΠΑ πραγ­μα­το­ποί­η­σαν μέλη συν­δι­κά­των και φορέ­ων μετά από κάλε­σμα της Επι­τρο­πής Αγώνα…