Περιήγηση: Θεόδωρος Βουλγαρίδης

Διεθνή
Γερμανία- δίκη NSU: Η νεοναζίστρια Μπεάτε Τσέπε καταδικάστηκε σε ισόβια για τον φόνο δέκα ανθρώπων

Σε ισό­βια κάθειρ­ξη κατα­δί­κα­σε ομο­σπον­δια­κό δικα­στή­ριο της Γερ­μα­νί­ας τη Μπε­ά­τε Τσέ­πε, μονα­δι­κή επι­ζή­σα­σα μιας νεο­να­ζι­στι­κής ομά­δας που διέ­πρα­ξε δέκα φόνους…