Περιήγηση: Θεός

Διεθνή
HΠA: Πρώτος ο Θεός περιέγραψε στην Ιεριχώ την στρατηγική των «βασανιστηρίων με μουσική»

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Σύμ­φω­να με τις Αμε­ρι­κα­νι­κές στρα­τιω­τι­κές αρχές, ήταν «ο Θεός ο ίδιος, ο οποί­ος πρώ­τος περιέ­γρα­ψε την στρατηγική…

Επιστήμη
Δεν υπάρχει Θεός και η επιστήμη μπορεί να εξηγήσει καλύτερα το σύμπαν από ό,τι μια θρησκεία, λέει Στ. Χόκινγκ στο τελευταίο βιβλίο του

Δεν υπάρ­χει Θεός και η επι­στή­μη μπο­ρεί να εξη­γή­σει καλύ­τε­ρα το σύμπαν από ό,τι μια θρη­σκεία, λέει ο Βρε­τα­νός φυσικομαθηματικός…