Περιήγηση: Θρησκευτικά

Παιδεία
Πρωτοφανής πρόκληση: Όχι στην ποινικοποίηση της σχολικής ζωής!

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Στα πρώ­τα χρό­νια εμφά­νι­σης του Χρι­στια­νι­σμού η τότε ρωμαϊ­κή εξου­σία κατα­δί­ω­κε τους Χρι­στια­νούς ρίχνο­ντας τους στα λιοντάρια.…