Περιήγηση: Θωμάς Ιακόμπι

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: “Αέρα στα πανιά” της Χρυσής Αυγής, έχει δώσει η απαράδεκτη πρόταση της εισαγγελέως

«Η δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση από ομά­δα Χρυ­σαυ­γι­τών στο δημο­σιο­γρά­φο της Deutsche Welle, Θωμά Ιακό­μπι, ο οποί­ος συνε­χί­ζει να συνει­σφέ­ρει στην ανάδειξη…