Περιήγηση: Θόδωρος Βασιλακόπουλος

Κοινωνία
Το τερμάτισε (αισχρά) ο Βασιλακόπουλος για πρόστιμα και ανεμβολίασους υγειονομικούς

Υπέρ των αυστη­ρό­τε­ρων μέτρων υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τας για τον εμβο­λια­σμό, με κατά πολύ αυστη­ρό­τε­ρα πρό­στι­μα, τάχθη­κε ο καθη­γη­τής Πνευ­μο­νο­λο­γί­ας Θεό­δω­ρος Βασι­λα­κό­που­λος, αμφισβητώντας…

Κοινωνία
Εισαγγελική παρέμβαση μετά από δηλώσεις Βασιλακόπουλου για υποστελεχωμένες ΜΕΘ του «Λαϊκού»

Εισαγ­γε­λι­κή παρέμ­βα­ση προ­κά­λε­σαν οι δηλώ­σεις του καθη­γη­τή Θ. Βασι­λα­κό­που­λου που ανέ­φε­ρε πως πέντε ΜΕΘ στο «Λαϊ­κό» Νοσο­κο­μείο δεν είχαν στελεχωθεί…

Κοινωνία
Βασιλακόπουλος: Δημιουργήθηκαν κλίνες ΜΕΘ χωρίς προδιαγραφές, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η θνητότητα!!! (BINTEO)

Ένας «δικός της» άνθρω­πος καταρ­ρί­πτει το αφή­γη­μα της κυβέρ­νη­σης περί δημιουρ­γί­ας κλι­νών ΜΕΘ και ομο­λο­γεί την προ­χει­ρό­τη­τα η οποία συνέβαλε…