Περιήγηση: Ιγκόρ Σικόρσκι

Πρόσωπα
Ιγκόρ Σικόρσκι

Στις 25 Μαΐ­ου 1889 γεν­νιέ­ται ο εφευ­ρέ­της του ελι­κο­πτέ­ρου Ιγκόρ Σικόρ­σκι, στο Κίε­βο της τότε Σοβιε­τι­κής Ένω­σης (σημε­ρι­νή Ουκρα­νία) ως το…