Περιήγηση: Ιγκόρ Στραβίνσκι

Μουσική
Ιγκόρ Στραβίνσκι

Στις 1882 γεν­νιέ­ται ο Ιγκόρ Στρα­βίν­σκι. Σπου­δαί­ος Ρώσος συν­θέ­της και διευ­θυ­ντής ορχή­στρας. Σε ηλι­κία 9 χρό­νων έπαι­ζε πιά­νο και στα…