Περιήγηση: ιδιωτικοοποιήσεις

Οικονομία
Νέες περικοπές στις συντάξεις, στο αφορολόγητο μισθωτών, αγροτών και συνταξιούχων, αλλά και στο ΕΚΑΣ προβλέπει το επικαιροποιημένο μνημόνιο

Τις δεσμεύ­σεις που έχει ανα­λά­βει η κυβέρ­νη­ση με την τεχνι­κή συμ­φω­νία του Σαβ­βά­του περι­λαμ­βά­νει το επι­και­ρο­ποι­η­μέ­νο μνη­μό­νιο που αναρ­τή­θη­κε πριν λίγο…