Περιήγηση: Ιδιωτικοποίηση νοσοκομείων

Κοινωνία
Προς ιδιωτικοποίηση το ΑΧΕΠΑ; Εισαγωγές μόνο με έγκριση από τον διοικητή, σύμφωνα με «εξαιρετικά επείγον» έγγραφο

Ποι­κίλ­λα ερω­τή­μα­τα προ­κα­λεί έγγρα­φο που είδε το φως της δημο­σιό­τη­τας σύμ­φω­να με το οποίο για την εισα­γω­γή ασθε­νων στο Πανεπιστημιακό…