Περιήγηση: ιδιωτικοποίηση

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Δ. Μανωλάκου: Νέο έγκλημα σε βάρος των λαϊκών αναγκών το νομοσχέδιο για το νερό (VIDEO)

Το λαϊ­κό αίτη­μα για από­συρ­ση του νομο­σχε­δί­ου που επι­τα­χύ­νει την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση του νερού μετέ­φε­ρε στη Βου­λή η ειδι­κή αγο­ρή­τρια του…

Κοινωνία
Να αποσυρθεί το ν/σ για την παραπέρα ιδιωτικοποίηση του νερού – Κινητοποίηση τη Δευτέρα στο Σύνταγμα

«Όχι στην παρα­πέ­ρα εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση και ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του νερού. Να απο­συρ­θεί το απα­ρά­δε­κτο νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης» απαι­τεί το ΠΑΜΕ, ενώ τη…

Κοινωνία
Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Το ΚΚΕ λέει «όχι» στην ιδιωτικοποίηση του — Να αποδοθεί στο λαό της περιοχής

Να απο­δο­θεί στον λαό της περιο­χής και όχι να ιδιω­τι­κο­ποι­η­θεί το αερο­δρό­μιο «Ν. Καζαν­τζά­κης», στο Ηρά­κλειο Κρή­της, απαί­τη­σε ο βουλευτής…