Περιήγηση: ιδιωτικοποίηση

Κοινωνία
Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Το ΚΚΕ λέει «όχι» στην ιδιωτικοποίηση του — Να αποδοθεί στο λαό της περιοχής

Να απο­δο­θεί στον λαό της περιο­χής και όχι να ιδιω­τι­κο­ποι­η­θεί το αερο­δρό­μιο «Ν. Καζαν­τζά­κης», στο Ηρά­κλειο Κρή­της, απαί­τη­σε ο βουλευτής…