Περιήγηση: ιδρύεται το Γενικό Αρχηγείο του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας