Περιήγηση: Ιερά Συμμαχία

Ιστορία
14 Δεκεμβρίου 1822 Η Ιερά Συμμαχία καταδικάζει την Ελληνική Επανάσταση, θεωρώντας τη διακήρυξή της αυθάδη και αδεξία

Στις 26 Σεπτέμ­βρη 1815 υπο­γρά­φε­ται στο Παρί­σι η Πρά­ξη της Ιεράς Συμ­μα­χί­ας. Την πρά­ξη υπο­γρά­φουν ο τσά­ρος της Ρωσί­ας Αλέξανδρος…