Περιήγηση: Ιερέας

Επικαιρότητα
Παραιτήθηκε από την υπεράσπιση του ιερέα που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης ο δικηγόρος που τον είχε αναλάβει

Παραι­τή­θη­κε από την υπε­ρά­σπι­ση του ιερέα που κατη­γο­ρεί­ται για βια­σμό ανη­λί­κου κορι­τσιού, ο δικη­γό­ρος Ανδρέ­ας Θεο­δω­ρό­που­λος επι­κα­λού­με­νος νέες καταγ­γε­λί­ες που…

Επικαιρότητα
Προκλητικός ο δικηγόρος του 37χρονου ιερέα: «Έγινε μόδα πλέον να καταγγέλλουμε βιασμούς!»

Συνε­χί­ζει τις προ­κλη­τι­κές του δηλώ­σεις ο δικη­γό­ρος του 37χρονου ιερέα που κατη­γο­ρεί­ται ότι βία­ζε ένα 16χρονο κορί­τσι επα­νει­λημ­μέ­να για διάστημα…