Περιήγηση: Ιερουσαλήμ

Διεθνή
ΚΚ Ισραήλ- Χαντάς: «Ο Νετανιάχου μας σέρνει σε έναν επικίνδυνο πόλεμο που θα προξενήσει καταστροφή στους δύο λαούς»

Υπό το σύν­θη­μα «Στα­μα­τή­στε την φωτιά», μέλη και φίλοι του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ισρα­ήλ και της αρι­στε­ρής συμ­μα­χί­ας «Χαντάς» καλούν σε…

Διεθνή
ΚΚ Ισραήλ — Χαντάς: Καταδικάζουν το όργιο βίας κατά των Παλαιστινίων στην Ιερουσαλήμ

Το όργιο βίας και κατα­στο­λής κατά Παλαι­στι­νί­ων στην ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ κατα­δι­κά­ζει σε ανα­κοί­νω­ση του το Δημο­κρα­τι­κό Μέτω­πο για την Δημοκρατία…

Διεθνή
Ισραήλ: Συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στη διεφθαρμένη κυβέρνηση Νετανιάχου

Συνε­χί­στη­καν το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο οι μαζι­κές αντι­κυ­βερ­νη­τι­κές δια­δη­λώ­σεις σε πόλεις του Ισρα­ήλ. Χιλιά­δες δια­δη­λω­τές έκα­ναν πορεία στο κέντρο της Ιερου­σα­λήμ και…

Επικαιρότητα
Τη σύλληψη του νομάρχη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής καταδικάζει το ΚΚΕ

Τη σύλ­λη­ψη του νομάρ­χη της Ανα­το­λι­κής Ιερου­σα­λήμ, Αντ­νάν Γέιθ, από τις ισραη­λι­νές δυνά­μεις κατο­χής, κατα­δι­κά­ζει το ΚΚΕ, σε ανα­κοί­νω­σή του,…

Διεθνή
Eurovision, ποδήλατο, gay και άλλοι παράμετροι της επικοινωνιακής πολιτικής του Ισραήλ στο παιχνίδι των τετελεσμένων

«Τον επό­με­νο χρό­νο τα λέμε στην Ιερου­σα­λήμ», θριαμ­βο­λο­γού­σε ο Ισραη­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός Μπέν­τζα­μιν Νετα­νιά­χου μετά τη νίκη της ερμη­νεύ­τριας Νέτα στον…

Διεθνή
ΚΚ Ισραήλ: Καταδικάζει τις δολοφονίες αμάχων, καλεί σε κινητοποιήσεις ενάντια στην πολιτική Νετανιάχου

Σε ανα­κοί­νω­ση του το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ισρα­ήλ (CPI) κατα­δι­κά­ζει απε­ρί­φρα­στα «τα εγκλή­μα­τα της ισραη­λι­νής κατο­χής ενά­ντια σε άοπλους δια­δη­λω­τές στη…

Πολιτική
Και Ναζί και υποκριτές! Κροκοδείλια δάκρυα της φασιστικής Χρυσής Αυγής για τους νεκρούς στην Παλαιστίνη

Στα… κερα­μί­δια βγή­καν και πάλι τα φασι­στοει­δή της εγκλη­μα­τι­κής-ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής παρι­στά­νο­ντας — δήθεν- τους οργι­σμέ­νους για το νέο έγκλημα…

Διεθνή
Σφαγή στη Γάζα — 52 δολοφονημένοι άμαχοι Παλαιστίνιοι στην ανοιχτή φυλακή — Αποτρόπαιο έγκλημα πολέμου από το κράτος δολοφόνο Ισραήλ

Στους 52 ανέρ­χο­νται οι Παλαι­στί­νιοι που δολο­φο­νή­θη­καν εν ψυχρώ σήμε­ρα από ισραη­λι­νά πυρά στη Λωρί­δα της Γάζας, όπως ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Υγείας…