Περιήγηση: Ιερός Λόχος

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Πορεία μίσους και ρατσισμού από ακροδεξιούς

Συγκέ­ντρω­ση και πορεία μίσους κατά των προ­σφύ­γων και μετα­να­στών πραγ­μα­το­ποί­η­σαν νωρί­τε­ρα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη φασι­στι­κές οργα­νώ­σεις, παρου­σία μελών της ναζι­στι­κής-εγκλη­μα­τι­κής Χρυσής…

Κοινωνία
Χρυσή Αυγή: Ζητά από τους εργαζόμενους να σκύβουν το κεφάλι στα αφεντικά

Ένα ενδει­κτι­κό της αντί­λη­ψης των χρυ­σαυ­γι­τών (και λοι­πών φασι­στοει­δών) για την ταξι­κή δια­στρω­μά­τω­ση της κοι­νω­νί­ας κεί­με­νο δημο­σιεύ­θη­κε στην ιστο­σε­λί­δα της…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Η μαζική λαϊκή κινητοποίηση ακύρωσε την εκδήλωση των φασιστών του «Ιερού Λόχου»

Σε κάθε γει­το­νιά της Θεσ­σα­λο­νί­κης, οι φασί­στες του «Ιερού Λόχου» απο­μο­νώ­θη­καν μετά από τη μαζι­κή λαϊ­κή κινη­το­ποί­η­ση και το κάλεσμα…

Επικαιρότητα
Καλαμαριά: Σε… άτακτη υποχώρηση οι φασίστες του «Ιερού Λόχου», οδεύει προς αναβολή η φιέστα τους

Έπει­τα από τις αντι­δρά­σεις που προ­κά­λε­σε στο λαό της Καλα­μα­ριάς, τα φασι­στοει­δή της οργά­νω­σης «Ιερός Λόχος 2012» ανα­γκά­στη­καν να το…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Πρόκληση η εκδήλωση των φασιστών στην Καλαμαριά και στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα

Σε ανα­κοί­νω­σή τους σχε­τι­κά με την επι­κεί­με­νη φασι­στι­κή φιέ­στα της ακρο­δε­ξιάς οργά­νω­σης “Ιερός Λόχος” στο πρώ­ην στρα­τό­πε­δο Κόδρα, οι Κομματικές…

Κοινωνία
Ανεπιθύμητοι οι νεοναζί φασίστες στην Καλαμαριά — Πρόταση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στο δημοτικό συμβούλιο

Την από­φα­ση να μη διευ­κο­λύ­νει με κανέ­ναν τρό­πο την φιέ­στα που οργα­νώ­νει η φασι­στι­κή οργά­νω­ση «Ιερός Λόχος 2012» την Κυριακή…