Περιήγηση: ΙΚΕΑ

Διεθνή
Το Διαδικτυακό Εμπόριο των μονοπωλίων κλείνει χιλιάδες μικρά καταστήματα

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Ο θάνα­τος των μικρών κατα­στη­μά­των επέρ­χε­ται σε ταχύ­τε­ρους ρυθ­μούς από τις προ­βλέ­ψεις.   5000 μικρά κατα­στή­μα­τα λια­νι­κής και γραφεία…