Περιήγηση: Ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Σοβιετική Ρωσία

Ιστορία
«Μόλις έμαθα ποιοι είναι οι μπολσεβίκοι αποφάσισα να περάσω μαζί τους» — Όταν Έλληνες Στρατιώτες αρνήθηκαν να πολεμήσουν ενάντια στην Σοβιετική Ρωσία

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Εκα­τό χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται από τότε που 14 χώρες πήραν μέρος στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση ενά­ντια στη νεο­σύ­στα­τη τότε…