Περιήγηση: ιμπεριαλιστικός πόλεμος Ουκρανία

Διεθνή
ΕΕ του πολέμου

Με «πολε­μι­κό ανα­κοι­νω­θέν» ισο­δυ­να­μούν τα Συμπε­ρά­σμα­τα της χτε­σι­νής Συνό­δου Κορυ­φής της ΕΕ, που ρίχνει κι άλλο «λάδι στη φωτιά» της…

Διεθνή
Η Μ. Ζαχάροβα “ξαναχτυπάει”! _ προς Ε.Μακρόν: “Να θυμάσαι πώς η γαλλική εισβολή στην Ρωσία το 1812 κατέληξε με την κατάληψη του Παρισιού”!

Μήνυ­μα στην Γαλ­λία και προ­σω­πι­κά στον Μακρόν για το πώς κατέ­λη­ξε η πρώ­τη _και προ­τε­λευ­ταία γαλ­λι­κή εισβο­λή στα ρωσι­κά εδάφη…

Διεθνή
Παιχνίδια πολέμου _Μ.Ζαχάροβα: “Αγοράστε στην Α.Μπέρμποκ έναν χάρτη, ένα βιβλίο ιστορίας και τσίχλες για να λέει λιγότερες ανοησίες”

Ενώ το ματο­κύ­λι­σμα των λαών στην Ουκρα­νία καλά κρα­τεί _θυμίζουμε πω ξεκί­νη­σε –τυπι­κά 24 Φεβρουα­ρί­ου 2022 ήδη 365+31+7 …403+ μέρες…

Διεθνή
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΠΟΛΕΜΟΥ: Σε κατάσταση πολέμου η Ρωσία εξαιτίας της επέμβασης της Δύσης στο πλευρό της Ουκρανίας

Η Ρωσία παρα­δέ­χε­ται ότι βρί­σκε­ται «σε κατά­στα­ση πολέ­μου», δια στό­μα­τος του εκπρο­σώ­που του Κρεμ­λί­νου Ντμί­τρι Πεσκόφ, αφού η Μόσχα επέμεινε…

Διεθνή
Η Ρωσία καταγράφει νέα εδαφικά κέρδη στην Ουκρανία, αλλά απομακρύνει εσπευσμένα 9.000 πολίτες από παραμεθόρια περιοχή

Η Μόσχα δια­βε­βαί­ω­σε χθες Τρί­τη πως ο στρα­τός της κυρί­ευ­σε ακό­μη ένα ουκρα­νι­κό χωριό στο Ντον­μπάς, το βασι­κό μέτω­πο του…

Διεθνή
Ρωσία: Απομακρύνονται 9.000 παιδιά από το Μπέλγκοροντ

Γύρω στα 9.000 παι­διά θα απο­μα­κρυν­θούν από τη ρωσι­κή πόλη Μπέλ­γκο­ροντ και ορι­σμέ­νες περιο­χές της ευρύ­τε­ρης ομώ­νυ­μης περι­φέ­ρειας της Ρωσί­ας, λόγω των ουκρα­νι­κών βομβαρδισμών,…