Περιήγηση: Ιμπραχίμ Άμπου Τουράγια

Διεθνή
Το κράτος-δολοφόνος Ισραήλ σκοτώνει για δεύτερη φορά τον Ιμπραήμ Αμπού Τουράγια

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός για δεύ­τε­ρη φορά σκο­τώ­νει τον 29χρονο Παλαι­στί­νιο καθη­λω­μέ­νο σε ανα­πη­ρι­κή καρέ­κλα Ιμπρα­ήμ Αμπού Του­ρά­για, ο οποί­ος σκοτώθηκε…