Περιήγηση: Ινγκμαρ Μπέργκμαν

Επικαιρότητα
Τρεις αντιπροσωπευτικές ταινίες του Μπέργκμαν δωρεάν στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTflix

Ο Ίνγκ­μαρ Μπέρ­γκ­μαν, μία από τις πιο εμβλη­μα­τι­κές μορ­φές του καλ­λι­τε­χνι­κού κόσμου και ένας από τους κορυ­φαί­ους σκη­νο­θέ­τες και σενα­ριο­γρά­φους του…

Κινηματογράφος
«Καζαμπλάνκα», από τις σημαντικότερες ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου

Μια από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες ται­νί­ες του παγκό­σμιου κινη­μα­το­γρά­φου, η «Καζα­μπλάν­κα», γιορ­τά­ζει σήμε­ρα τα 75 χρό­νια από την πρώ­τη της προβολή.…